W formatce rejestracji szkoły doktorskiej, w sekcji „Dyscypliny, w których prowadzone jest kształcenie” podczytują się tylko te dziedziny i dyscypliny, w których podmiot posiadał uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora na dzień utworzenia szkoły doktorskiej. Przy tym chodzi o posiadanie uprawnień przez instytucję główną, a nie wydział. Informacje na ten temat system POL-on pobiera z modułu Instytucje.

Uwaga! Decyzją Ministerstwa aktualnie umożliwiamy rejestrację szkoły doktorskiej z datą utworzenia wcześniejszą niż data przeniesienia uprawnienia z jednostek podrzędnych na instytucję główną, jeśli:

  • data utworzenia znajduje się w przedziale 1 października 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.;
  • w dacie utworzenia szkoły doktorskiej uprawnienia do nadawania stopnia posiadała jednostka podrzędna (np. wydział), a następnie decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia te uzyskała instytucja główna (uczelnia, instytut).

Do wyboru jest tylko nowa lista dyscyplin, odpowiadająca tym, które zostały z dniem 30 kwietnia 2019 r. przeniesione na uczelnie/instytuty, ponieważ nie można utworzyć szkoły doktorskiej na podstawie starych dyscyplin.