W systemie POL-on nie powinni Państwo zmieniać doktorantowi dyscypliny na studiach doktoranckich, ponieważ są prowadzone na starych zasadach, czyli do końca ich trwania są realizowane w starych dyscyplinach. Sytuacja, w której doktorant wszczyna postępowanie na nowych zasadach i tym samym w nowej dyscyplinie (odpowiadającej starej) jest jak najbardziej prawidłowa i nie powinno być to zmieniane w systemie.

Jednocześnie ministerstwo potwierdziło, że prawidłowa byłaby również sytuacja, w której doktorant wszcząłby postępowanie na zupełnie innej dyscyplinie, różnej od dyscypliny studiów doktoranckich, które realizował.

W obu przypadkach w systemie powinny znaleźć się dane zgodne z rzeczywistością, mapowanie starych studiów na nowe dyscypliny jest niezgodne z założeniami ustawy.

W wyliczeniach GUS nie mapujemy starych dyscyplin dla studiów doktoranckich na nowe, tylko wykazujemy doktoranta różnie w zależności od kontekstu tj. w tabelach dotyczących doktorantów bierzemy dyscypliny ze studiów doktoranckich, a w tabelach dotyczących nadanego stopnia: z postępowania lub zawiadomienia.