Szczegóły postępowania oraz informacje o nadaniu tytułu profesora, wprowadzane są do modułu Postępowania awansowe przez RDN.

Na chwilę obecną, do czasu wdrożenia automatycznego przepływu informacji pomiędzy powyższym modułem a modułem Pracownicy, podmioty powinny samodzielnie wprowadzać informacje o nadanym tytule profesora w metryczce pracownika (moduł Pracownicy).