Tak, przy imieniu i nazwisku pracownika widoczny jest maksymalny stopień/tytuł uzyskany przez pracownika. Informacja ta wyliczana jest na podstawie danych wprowadzonych do modułu zawiadomień w systemie POLON 1, modułu Postępowań awansowych w POL-on 2 oraz danych zarejestrowanych w zakładce stopnie i tytuły dla danego pracownika.