Jeśli uczelnia dalej istnieje, to należy ją wybrać z listy istniejących podmiotów.