Postępowania awansowe przeprowadzane na starych zasadach, tj. wszczęte do 30.04.2019 r. należy rejestrować w starym POL-onie z dotychczasowym zakresem danych.

Postępowania awansowe przeprowadzane na nowych zasadach, tj. wszczęte od 1.10.2019 r. należy rejestrować w POL-onie 2.0 z nowym zakresem danych.

Przez postępowania awansowe rozumiemy postępowania o nadanie stopnia doktora,stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.