W POL-onie są dostępne do wyboru tylko krajowe stopnie i tytuły naukowe. Należy ustalić, czy rejestrowany stopień lub tytuł jest nostryfikowany lub autonostryfikowany. Informacje na temat uznawalności wykształcenia w Polsce można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl w zakładce „Uznawalność”.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ministerstwem (za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń POL-on należy założyć zgłoszenie w kategorii Merytoryczne – Szkolnictwo wyższe).