MNiSW

Czy wpisujemy do POL-on: SPUB (na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego), Fundusz Młodych Naukowców, NAWA-Polonium (wymiana bilateralna naukowców), Stypendia MNiSW?

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić projekty uzyskane w ramach przedsięwzięć MNiSW: „Premia na Horyzoncie” i „Granty na granty – promocja jakości” oraz w ramach programów NCBR: „Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2” i „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R-INFRASTART”?

Jak należy uzupełnić pracownikowi stopień lub tytuł naukowy nadany przez zagraniczną instytucję? Nie ma takiej opcji do wyboru w POL-onie.

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW na utworzenie kierunku. Czy kierunek powinnam do systemu wprowadzić sama, czy zgłosić to OPI?

Czy zmianę nazwy kierunku studiów uczelnia może wprowadzać sama, czy należy wysłać zgłoszenie do MNiSW?

Jak zgłosić studenta na ostatnim roku studiów kierunku, który jest wygaszany, a nie ma tego kierunku w nowym POL-onie? Student obroni się dopiero w semestrze letnim.