Przedsięwzięcia dotyczące wsparcia finansowego naukowców i utrzymania infrastruktury nie podlegają rejestracji w systemie POL-on 2.