Zgodnie ze wskazaniami GUS, w takiej sytuacji podmiot nie składa sprawozdania o mobilności. Sprawozdanie o mobilności wypełniają tylko podmioty, u których zaistniało zjawisko. Nie trzeba składać sprawozdania „negatywnego”, informującego o braku danych do przekazania.