Jeżeli podstawą utworzenia kierunku jest decyzja ministra, należy zarejestrować zgłoszenie merytoryczne (Szkolnictwo wyższe). Jeżeli kierunek został utworzony uchwałą senatu, jego rejestrację w systemie POL-on wykonuje uczelnia poprzez operację „+Dodaj studia na kierunku” – przycisk dostępny w module Kierunki studiów w POL-on 2.0. Więcej informacji na ten temat znajduje się tu.