Może to wynikać z faktu, że zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt 2 przepisów wprowadzających ustawę 2.0 aktualnie stopnie może nadawać tylko jednostka główna, a nie jednostki podrzędne. W związku z tym w POL-onie obowiązują następujące reguły:

  • Dla zawiadomień, w których „Data uchwały o nadaniu stopnia” jest wcześniejsza niż 1.10.2019 r., jako „Jednostka, która nadała stopień” możliwe jest wskazanie zarówno instytucji głównej, jak i jej jednostek podrzędnych.
  • Dla zawiadomień, w których „Data uchwały o nadaniu stopnia” jest równa lub późniejsza niż 1.10.2019 r., jako „Jednostka, która nadała stopień” możliwe jest wskazanie jedynie instytucji głównej.