Postępowania na starych zasadach są rejestrowane w starym POL-onie. W POL-onie 2.0 (w module Baza dokumentów w postępowania awansowych) rejestrowane są postępowania przeprowadzane na nowych zasadach z nowym zakresem danych. Stare zawiadomienia nie będą migrowane do modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych. Pozostaną one w starym POL-onie.