Ciąg dalszy pytania: Nie ma odpowiedniego narzędzia/sposobu by poprawnie taką sytuację zarejestrować w POL-on. To sytuacja, gdy pracownica świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (ma wypłacane wynagrodzenie ze środków uczelni) oraz jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński z ZUS.

Stanowisko ministerstwa:

Zgodnie z rozporządzeniem o ewaluacji są wyłączenia z sankcji za brak osiągnieć naukowych w trakcie przebywania na urlopach rodzicielskich. Nawet jeśli osoba pracuje na pół etatu i łączy to 
z wychowywaniem małego dziecka, to jej praca jest utrudniona i osiągnięcia mogą się nie pojawić. W przypadku łączenia pracy z którymkolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, 
określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czas, w którym pracownik korzysta z tego rozwiązania należy sprawozdać jako „dni nieobecności” pomimo 
wszystko. Zatem jeśli pracownik cały rok korzystał z takiego rozwiązania (od 1 stycznia do 31 grudnia), należy wskazać 365 dni nieobecności w roku. Ponadto, z uwagi na to, że formalnie 
osoby te nadal zatrudnione są na cały etat, nie należy sztucznie obniżać wymiaru etatu w systemie.

Zobacz także: Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego. – Pomoc POL-on (nauka.gov.pl)