urlop rodzicielski

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego. Nie ma odpowiedniego narzędzia/sposobu by poprawnie taką sytuację zarejestrować w POL-on. To sytuacja, gdy pracownica świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (ma wypłacane wynagrodzenie ze środków uczelni) oraz jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński z ZUS.

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego?

W jaki sposób wprowadzić w zakładce nieobecności czas urlopu rodzicielskiego łączony z pracą na 1/2 etatu? Pracownik po zakończonym urlopie rodzicielskim wrócił na pełen etat