W roku kalendarzowym, ponieważ zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on należy je podawać według stanu na dzień 31 grudnia.