Informacje o nieobecnościach pracownika należy zaraportować wstecznie począwszy od roku 2017. Dane te należy uzupełnić również w odniesieniu do byłych pracowników instytucji.