Pojęcie zasiłku chorobowego (podobnie jak świadczenia rehabilitacyjnego) należy rozumieć zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy oraz przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636z późn. zm.) – chodzi zatem o okres powyżej 33 dni (lub, odpowiednio, 14 dni).

Analogicznie do zasiłku chorobowego można potraktować świadczenie, które pobierają pracownicy służb mundurowych, niepodlegający ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.