Należy wprowadzić zbiorczą liczbę dni nieobecności danego pracownika (bez szczegółów dotyczących przyczyn nieobecności) według stanu na dzień 31 grudnia.

Rodzaje tych nieobecności określa § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on. Są to: urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, urlop rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia, okres, za który pracownik pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.