W przypadku API istnieje taka możliwość, pod warunkiem odpowiedniego napisania aplikacji korzystającej z API po stronie podmiotu wprowadzającego dane pracowników (uczelni, instytutu).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.