Zgodnie z informacją znacznik „prowadzenie badań” obowiązuje jedynie dla innych instytucji naukowych. Dla pozostałych podmiotów wartość tę można wprowadzić za pośrednictwem REST API, jednakże nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.