Należy wybrać wartość „Tak”. Informacja, którzy studenci tego kierunku faktycznie przygotowują się w jego ramach do wykonywania zawodu nauczyciela będzie rejestrowana na poziomie danych konkretnego studenta.