Nie. Jeśli są to dyscypliny tych samych studiów na kierunku, w to w kolumnie 'Numer kolejny w ramach kodu uprawnienia’ powinien znajdować się ten sam numer.