Udział procentowy dyscypliny wiodącej powinien odpowiadać jej faktycznemu udziałowi w kształceniu. Dla studiów, dla których od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już prowadzonej rekrutacji nie jest wymagane, aby udział procentowy dyscypliny wiodącej wynosił co najmniej 51%