Tak, docelowo w nowym module kierunków studiów przewidywana jest taka funkcjonalność.