Zasady przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji są opisane w komunikacie MNiSW: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/przyporzadkowanie-kierunkow-prowadzonych-studiow-do-dyscyplin-z-nowej-klasyfikacji