osiągnięcia naukowe

Czy w module Pracownicy można raportować informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby ubiegającej się o stopień doktora?