Informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych są wprowadzane do odrębnych modułów. Do modułu Pracownicy dane będą pobierane z tych modułów. Aktualnie istnieje możliwość dodania osiągnięcia artystycznego z poziomu danych pracownika. Więcej tu.