Zgodnie z interpretacją KEN:

Tak, rodzajem osiągnięcia jest udział w wystawie zbiorowej, tak więc istotny jest termin wystawy przypadający na czas ewaluacji 2017-21, a nie czas realizacji lub pierwszego upublicznienia prezentowanego dzieła.