Zgodnie z interpretacją KEN:

Jeżeli w dokumentacji realizacji konserwatorskiej kierownikiem projektu jest wymieniona jedna osoba (zaliczana do N), a pozostali pracownicy czyli zespół (także zaliczani do N) są podani jako wykonawcy bez wyodrębnienia części odpowiedzialności i realizują koncepcję sformułowaną przez kierownika to osiągnięcie to przypisujemy wyłącznie kierownikowi.

Jeżeli w dokumentacji realizacji konserwatorskiej jest wymieniona osoba kierownika (zaliczana do N), a pozostali pracownicy czyli zespół (zaliczani do N) są wymienieni wraz z przypadającymi indywidualnymi częściami odpowiedzialności (np. fazy prac, zagadnienia problemowe) realizacji konserwatorskiej to osiągnięcie takie należy traktować jako współautorstwo z określonym procentowo udziałem.