Pełna treść pytania:

Kwartet smyczkowy miał występ – jest to 2. grupa osiągnięć, rodzaj 1.: występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty. Dwóch członków kwartetu jest pracownikami podmiotu. Czy w takim przypadku można mówić o współautorstwie w jednym osiągnięciu artystycznym o tytule Koncert upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości? Czy może taki przypadek należy zarejestrować jako dwa oddzielne osiągnięcia artystyczne, które różnić się będą tytułami, tj.: Tytuł 1. osiągnięcia: Wykonanie partii pierwszych skrzypiec w koncercie upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości, Tytuł 2. osiągnięcia: Wykonanie partii drugich skrzypiec w koncercie upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości?

Zgodnie z interpretacją KEN:

W wypadku osiągnięcia jakim jest występ w charakterze kameralisty, nie ma mowy o współautorstwie występu, ponieważ partia każdego instrumentu w kwartecie smyczkowym wykonywana jest od początku do końca przez tego samego muzyka. Nie zachodzi więc zależność analogiczna jak w wypadku współautorów publikacji czy rozdziału, gdyż współwykonawców nie należy utożsamiać z współautorami, których udział w danym osiągnięciu wyraża się poprzez uśrednienie wkładu poszczególnych autorów. Wspomniany koncert powinien zostać podzielony na dwa oddzielne osiągnięcia artystyczne, które różnić się będą tytułami. Dla każdego instrumentalisty należy wskazać odrębną rolę (skrzypce I/skrzypce II).