Do SEDN będą przesyłane tylko rekordy ze statusem danych poprawnych. W przypadku zbyt długich opisów osiągniecia lub nagrody rekord nie zostanie przesłany, ponieważ nie spełnia wymagań Rozporządzenia (§2 ust. 10 pkt 7).