status

Co oznacza status inwestycji „czasowo wstrzymana”?

Czy jest jakieś archiwum, w którym możemy zobaczyć osoby unieważnione?

Czym różni się status „zakończ” od statusu „unieważnij” w rekordach w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

Czy przekroczenie limitu znaków w charakterystyce osiągnięcia lub nagrody będzie miało wpływ na migrację do SEDN?