Możliwe jest filtrowanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów po statusie, w tym statusie „unieważniony”.