Operacja „zakończ” umożliwia wprowadzenie daty zakończenia ważności wzoru dokumentu. Nie zmienia ona statusu dokumentu. Ma on dalej status „Aktywny”. Akcja „zakończ” dostępna jest dla wzorów dokumentów i pieczęci, w których nie wprowadzono daty w polu „Zakres ważności wzoru dokumentu do”

Operacja „unieważnij” służy do unieważnienia błędnego wzoru dokumentu i zmienia jego status na „Unieważniony”. Podanie powodu unieważnienia wzoru jest obowiązkowe. Akcja ta jest dostępna dla wszystkich danych uwierzytelniających (tj. wzorów dokumentów, wzorów pieczęci i osób upoważnionych).