wzory dokumentów

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

Jeżeli wzór dyplomu z 2018/2019 r. przewidywał podpisy promotorów i promotorów pomocniczych, to czy jednostka ma obowiązek wprowadzić odwzorowanie tych podpisów do modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów? Czy wystarczy odwzorowanie podpisu dyrektora jednostki?

Jeśli wzór został unieważniony, a powinien być zakończony, to jakie działania trzeba podjąć?

W polu „Okres ważności wzoru dokumentu” wpisana jest tylko data „od” – 1 września 2016 r. Jednocześnie w polu „Instytucje/jednostki powiązane z wzorem dokumentu” wprowadzono daty od 2016 r. do 2020 r. Czy to znaczy, że ten wzór dokumentu już nie obowiązuje? 

Czy wprowadzamy wzory dokumentów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (trwa ostatnia edycja), czy moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów dotyczy tylko szkół doktorskich według ustawy 2.0?

Do czego odnosi się „Okres ważności wzoru pieczęci”? Chodzi o pieczęć ogólną jednostki czy z zakresu studiów doktoranckich, nadawania stopni naukowych, tj. Rady Naukowej?

Co oznacza zakres ważności wzoru dokumentu? Czy jako datę „do” należy przyjąć datę nadania stopnia? Dyplom wydawany jest później.

Czy wzór, który nie ma wpisanej „daty do” obowiązywania, ale ma czasowe przypisanie do jednostki, nadal obowiązuje?

Czym różni się status „zakończ” od statusu „unieważnij” w rekordach w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?