We wzorze powinny znajdować się zarówno podpis/podpisy, jak i parafa.