wzór podpisu

Jak należy uaktualnić rekord osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w przypadku zmiany nazwiska – i co za tym idzie – zmiany wzoru podpisu, pieczęci imiennej i parafy?

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

W przypadku podpisu/parafy/pieczątki imiennej osoby upoważnionej, czy chodzi o to, żeby przystawić pieczątkę na kartce i zeskanować w jpeg? I analogicznie z podpisem?

Na naszym dyplomie jest podpis przewodniczącego rady naukowej, dyrektora, promotora i promotora pomocniczego. Kogo trzeba zarejestrować?

Jeżeli wzór dyplomu z 2018/2019 r. przewidywał podpisy promotorów i promotorów pomocniczych, to czy jednostka ma obowiązek wprowadzić odwzorowanie tych podpisów do modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów? Czy wystarczy odwzorowanie podpisu dyrektora jednostki?

W którym momencie mamy wprowadzić wzór podpisu promotora, przewodniczącego – czy w momencie powołania na tę funkcję? 

Czy jeśli w wyniku migracji wszystkie pieczątki imienne znalazły się w wykazie wzorów pieczęci, to należy je wprowadzić ponownie dla każdej osoby w zakładce Osoby upoważnione?

Czy w przypadku kolejnej kadencji organu, należy ponownie dodać wzór podpisu? Przy wprowadzonej „dacie do” nie ma możliwości zmiany zakresu jego ważności.

Czy osoby, które podpisują zaświadczenia o statusie studenta (pracownicy dziekanatu) powinny być wprowadzone do modułu jako osoby upoważnione?

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?