Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3, art. 163 ust. 4 i art. 180 ust. 1 ustawy 2.0 obejmuje osoby, które w ramach podmiotu są upoważnione do podpisania tych dokumentów.

W bazie znajdują się następujące rodzaje dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementami,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementami (w tym odpisy w języku obcym),
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementami,
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • duplikat świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych,
 • dyplom doktorski,
 • dyplom habilitacyjny,
 • duplikat dyplomu doktorskiego,
 • duplikat dyplomu habilitacyjnego,
 • odpis dyplomu habilitacyjnego w języku polskim lub w języku obcym,
 • odpis dyplomu habilitacyjnego w języku polskim lub języku obcym.