wzór dokumentu

Czy można zamieścić pusty druk – jedynie z nazwą uczelni, bez żadnych danych typu kierunek, dyscyplina, forma?

Co z podpisem promotora w przewodzie doktorskim? Na wzorze dyplomu doktorskiego jest taki podpis, a w każdym przewodzie promotor jest inny, czasem z uczelni zewnętrznej. Czy w obowiązującym wzorze należy systematycznie uzupełniać wzory podpisów promotora?

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

Jak rozumieć „Elementy wzoru dokumentu/pieczęci”? Na wzorze dyplomu znajdują się dwa elementy graficzne: logo instytutu i znak PRK8. Czy poprawne jest, żeby załączyć wzór dokumentu jako całość, czy należy oddzielnie zamieścić znaki graficzne?

Jeśli wzór został unieważniony, a powinien być zakończony, to jakie działania trzeba podjąć?

W polu „Okres ważności wzoru dokumentu” wpisana jest tylko data „od” – 1 września 2016 r. Jednocześnie w polu „Instytucje/jednostki powiązane z wzorem dokumentu” wprowadzono daty od 2016 r. do 2020 r. Czy to znaczy, że ten wzór dokumentu już nie obowiązuje? 

Czy wprowadzamy wzory dokumentów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (trwa ostatnia edycja), czy moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów dotyczy tylko szkół doktorskich według ustawy 2.0?

Do czego odnosi się „Okres ważności wzoru pieczęci”? Chodzi o pieczęć ogólną jednostki czy z zakresu studiów doktoranckich, nadawania stopni naukowych, tj. Rady Naukowej?

Co oznacza zakres ważności wzoru dokumentu? Czy jako datę „do” należy przyjąć datę nadania stopnia? Dyplom wydawany jest później.

Czy wzór, który nie ma wpisanej „daty do” obowiązywania, ale ma czasowe przypisanie do jednostki, nadal obowiązuje?

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?