Wzór jest nadal ważny (nie ma podanej daty końcowej ważności).

Jeżeli wzór już nie obowiązuje, należy wykonać akcję „zakończ” i podać datę obowiązywania „do”.

Jeżeli wzór nadal obowiązuje, należy podać nowy rekord w zakładce „jednostka powiązana”.