Chodzi o pieczęć urzędową pojawiającą się na dokumencie.