wzór pieczęci

Jak należy uaktualnić rekord osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w przypadku zmiany nazwiska – i co za tym idzie – zmiany wzoru podpisu, pieczęci imiennej i parafy?

W przypadku podpisu/parafy/pieczątki imiennej osoby upoważnionej, czy chodzi o to, żeby przystawić pieczątkę na kartce i zeskanować w jpeg? I analogicznie z podpisem?

Jak ma wyglądać wzór pieczęci suchej? Czy może to być forma graficzna, jaką dostaliśmy od producenta?

Jeżeli dane w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów obejmują stan od 1 października 2018 r., to czy data ważności pieczęci urzędowej może być wcześniejsza (pieczęć jest z lat wcześniejszych)? Analogicznie w przypadku osoby upoważnionej, np. dyrektora jednostki – czy okres kadencji jest od momentu pełnienia tej funkcji, np. 1 października 2015 r. (a nie od 1 października 2018 r.)?

Do czego odnosi się „Okres ważności wzoru pieczęci”? Chodzi o pieczęć ogólną jednostki czy z zakresu studiów doktoranckich, nadawania stopni naukowych, tj. Rady Naukowej?

Jak rozumieć okres ważności wzoru pieczęci? Okres, kiedy jednostka znajduje się pod danym adresem? Kiedy działa pod daną nazwą? Jako okres kadencji studiów/rady naukowej?

Czy jeśli w wyniku migracji wszystkie pieczątki imienne znalazły się w wykazie wzorów pieczęci, to należy je wprowadzić ponownie dla każdej osoby w zakładce Osoby upoważnione?

Czy w wykazie pieczęci umieszcza się jedynie pieczęcie urzędowe, czyli np. metalowe wytarzane przez mennicę?