Tak, pieczątki imienne powinny znaleźć się przy osobach upoważnionych do podpisywania dokumentów.