Tak, wzory podpisu/parafy/pieczęci mogą zostać zeskanowane i zapisane w formacie jpg.