parafa

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

W przypadku podpisu/parafy/pieczątki imiennej osoby upoważnionej, czy chodzi o to, żeby przystawić pieczątkę na kartce i zeskanować w jpeg? I analogicznie z podpisem?