Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pieczęci urzędowych, tylko urzędowe mogą mieć nazwę „pieczęć”.