Są to daty, od której i do której obowiązuje (jest używana) pieczęć urzędowa.