Wzór powinien być w takiej formie, aby wiadomo było, w którym miejscu i jakie dane dotyczące studenta, numeru dyplomu, kierunku itp. są wprowadzane na dyplomie.