Wzór dokumentu należy załączyć jako całość z logo instytutu i znakiem PRK8.